103. Asr

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

1. Pasha kohën!

2. Nuk ka dyshim njeriu është në një humbje të sigurt.

3. Me përjashtim të atyre që besuan, që bënë vepra të mira, që porositën njëri-tjetrin ti përmbahen të vërtetës dhe që këshilluan njëri-tjetrin të të jenë të