106. Kurejsh

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

1. Për hirë të garantimit që e gëzojnë kurejshitët!

2. Garantimin e udhëtimit të tyre të lirë dimërit dhe verës!

3. Pra, le ta adhurojnë Zotin e kësaj shtëpie,

4. I cili i ushqeu pas urisë dhe i siguroi prej çdo frike!