108. Kewther

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

1. Ne, vërtet, të dhamë ty shumë mira.

2. Andaj, ti falu dhe prej kurban për hurë të Zotit tënd!

3. E síka dyshim se urrejtësi yt është farësosur.