112. Ihlas

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

1. Thuaj: Ai, All-llahu është Një!

2. All-llahu është mbështetja (Atij i mbështetet çdo krijesë).

3. As síka lindur kë, as nuk është i lindur.

4. Dhe Atij askush nuk i është i barabartë.