113. Felek

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

1. Thuaj: I mbështetem Zotit të agimit,

2. Prej dëmit të çdo krijese, që Ai e krijoi.

3. Dhe prej errësirës së natës kur ngryset plotësisht.

4. Dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryejnë nyja.

5. Edhe prej dëmit të smirëkeqit kur sipas smirës vepron.